Privaatsuspoliitika

SPC KINNISVARA OÜ privaatsuspoliitika lähtub Eesti Vabariigi seadustest tulenevalt põhimõttest kaitsta oma endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme kirja pannud privaatsuspoliitika eeskirja, mis käsitleb kliendi isikuandmete kogumist, talletamist, edastamist ja avaldamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

SPC KINNISVARA OÜ käsitleb isikuandmetena meile vabatahtlikult antud, avalikest registritest pärinevaid või sõlmitud lepingute täitmisega seotud andmeid, mis sisaldavad nime, telefoninumbrit, emaili aadressi, postiaadressi ja muid andmeid (nt sõlmitud lepingud, osutatud teenused, esitatud tellimused ja soovid jms).

Isikuandmeid kasutame ettevõtte uudiskirja, kinnisvaraturu info ja müügipakkumiste saatmiseks, turu-uuringute läbiviimiseks ja kinnisvaravaldkonna info kogumiseks ning muu SPC KINNISVARA OÜ põhitegevusega seoses.

SPC KINNISVARA OÜ ei müü, levita, kasuta ega edasta isikuandmeid muul viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmeid kogutakse teenuse tellimisvormi täites ja nõustudes andmete saatmisega, teenus- ja koostöölepingute sõlmimisega, kliendiüritustel osalejate registreerimisega, uudiskirja tellijaks registreerudes või mõnel muul viisil, kus isik on andnud loa oma andmeid kasutada.

Kui te ei ole nõustunud või ei soovi enam olla nõus oma andmete kasutamisega, siis palun teatada sellest kontakt@spc.ee.

Kodulehe cookies

SPC KINNISVARA OÜ kasutab oma kodulehel küpsiseid (cookies), millega kogutakse isikustamata andmeid, milleks on vanus, sugu, asukoht. Neid andmeid kogutakse kodulehe statistika saamiseks, funktsionaalsuse analüüsimiseks ning annab meile võimaluse muuta kodulehte kasutajasõbralikumaks. Me ei kasuta neid andmeid individuaalseks jälgimiseks.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.