“Probleemse” kinnisvara väljaost

Kinnisvara müük, millel on kinnisvararegistri kolmandas osas piirangud või arestid, on paljude majaomanike probleem. Meie poole pöördudes:
on teil võimalus mitte kulutada aega kohtutäituritega suhtlemisele;
puudub vajadus kinnisvara teiste omanikega läbirääkimisi pidada;
nn teil võimalus teostada oma omandiõigust ja saada raha.

Mis on “probleemne” kinnisvara?

Omades kohtuotsuse või testamendi alusel ainult osa kinnisvarast, saate te ainult kasutusõiguse võimaluseta vara müüa ilma kolmandate poolte nõusolekuta. Meie kliendid puutuvad sageli kokku ka nn eluaegse elamise lepinguga. See on tingimus, mille korral abikaasal või pereliikmel on õigus elada ühisvaras elu lõpuni.

Kolmandasse registriosasse kantud kinnisvara on korterid ja majad, mida te ei saa täismahus hallata. Te ei saa neid välja üürida ega müüa ning sageli pole teil isegi võimalik neis teiste omanikega koos elada. Kuid ei maksa meelt heita, sest spetsialistide toel on teil oma kinnisvaraosa eest siiski võimalik raha saada.

Kuidas me probleemse kinnisvara omanikke aitame?

Üks keerulisemaid probleeme, millega meie ettevõtte poole pöördutakse, on kinnisvara, millele on sõlmitud eluaegse elamise leping.

See leping annab abikaasale või pereliikmele õiguse elada ühisvaras elu lõpuni. Selliste lepingute sõlmimise põhjuseks on tavaliselt ühe abikaasa majanduslik olukord ning selle allkirjastamisega kaasneb suuline kokkulepe kõigi probleemide kiireks lahendamiseks ja eluaegse elukoha lepingu tagasikutsumiseks. Paraku seda aga sageli ei juhtu!

рефинансирование кредитов
рефинансирование кредитов

Sama kehtib ka eluaseme kohta, mis on arestitud või kohtutäiturite sanktsioonide all. Sageli ei saa sellise kinnisvara omanikud aru, kas neil on õigus oma kodu maha müüa või mitte, rääkimata konstruktiivsest dialoogist kohtutäituritega. Ja ometi on väljapääs olemas!

Meie ettevõte tegeleb probleemse kinnisvara väljaostmisega ja võimaldab teil oma müügiõigust teostada. Ostame kinnisvara, mis on juriidilise koormisega, omaniku omandiõiguse piirangute ja muude kehtivas seadusandluses kasutatavate sanktsioonidega.

Kui teie vara on arestitud, see on koormatud eluaegse elamise lepinguga või teile kuulub osa pärandist, mida te ei saa pärijatega jagada, on meie ettevõte ja selle spetsialistid alati valmis teid aitama.

SPC Kinnisvara OÜ

Teie usaldusväärne partner kinnisvara valdkonnas!
Pöörduge meie poole ja jääte koostööga rahule!