Õigusteenused

SPC Kinnisvara OÜ osutab õigusteenuseid kinnisvaravaldkonnas.
Kõik võivad seista silmitsi juriidiliste probleemidega, millega iseseisvalt toime ei tulda.
Selleks võib olla vara jagamine, pärimisasjad, kinnisvaraga seotud võlad ja laenud.

Vaidlused, mis tekkivad ehituse ja remonditööde käigus.

Mis need on ja millised küsimused võivad sellega seoses tekkida?

Vara jagamine

Kuna tegu on kinnisvaraga ehk varaga, võib tekkida küsimus selle vara jagamise kohta.

Esmalt tuleb eraldada enda kinnisvara, et mõlemad pooled saaksid oma osa vabalt ja oma äranägemise järgi käsutada. See ei pea tingimata olema kinnisvara müük, vaid võib olla vastastikune rahaline tasaarveldus või muu variant.

Kui inimesed lähevad lahku, on vara jagamine üks kõige keerulisematest lahendamist vajavatest küsimustest. Vahel teeb üks pooltest suurejoonelise žesti ja lahkub, jättes kogu eluaseme abikaasale, kuid jätab seejuures dokumendid vormistamata. Lahutatud abikaasad elavad eraldi, vahel isegi erinevates linnades või riikides. Mööduvad aastad ja otsustatakse muuta elukohta, kuid varem lahendamata varaliste probleemide tõttu see kahjuks ei õnnestu. Müüa, pantida, lastele kinkida ei ole ilma endise abikaasa nõusolekuta võimalik, kuid tema kas ei anna nõusolekut või ei ole teda lihtsalt võimalik leida.

Meie spetsialistid leiavad teile sobivad lahendused.
Aitame teil vastaspoolega kokku leppida.
Koostame abielulepingu.
Hindame õigel viisil teie kinnisvara.

vara jagamine

Pärand

Jagamisega seotud probleemid võivad puudutada mitte ainult lahutavaid abielupaare, vaid ka pärandi saanud sugulasi. Selles olukorras tekib veelgi rohkem küsimusi ja probleeme.

Kui teil või teie tuttavatel ja sugulastel tekivad sellised probleemid, pöörduge julgelt meie büroosse ja me aitame teil need valutult lahendada.

Notari juurde sobiva aja broneerimine.
Vajadusel osalemine notariga kohtumisel.
Aitame ühendust võtta pärandi saajatega.

Kui sureb teie endine abikaasa, tekivad pärijad ja teie korter ei ole enam päris teie oma. Osa tuleb seaduse järgi anda pärijatele, keda te võib-olla ei ole kunagi näinudki. Ei maksa loota nende südametunnistusele ja sellele, et nad on valmis ootamatult sülle langenud rahast loobuma.
Olukord on veelgi raskem, kui sureb lähedane inimene. Siiski tuleb end kätte võtta ja kindlasti hakata pärandiga seotud probleemi kohe lahendama. Pärast abikaasa surma ei saada omanikuks automaatselt. Tuleb minna notari juurde ja kirjutada avaldus pärandi vastuvõtmiseks.
õigusteenuseid kinnisvaravaldkonnas

Vahel tuleb teha pärandi inventuur, et koos pärandiga ei saadaks suuri võlgu. Kaks kuud pärast pärandaja surma loetakse teid automaatselt pärijaks. Kindlasti tuleb õigel ajal tasuda notaritasu ja riiklikud maksud. Siis ei selgu kinnisvara müümisel, et teil ei ole pärimistunnistust. Kõik see võtab aega. See aeglustab müüki, kliendid kaotavad kannatuse, teie järgmise kinnisvara ostu plaan luhtub.

Kui pärijateks on erinevatest abieludest pärit lapsed või teised sugulased, võivad tekkida väga keerulised olukorrad. Selle valdkonna õigusaktid muutuvad tihti. Neid muutusi on endal raske jälgida, need on arusaamatud ja on määratlemata, milline osa kinnisvarast kellele kuulub.

Kinnisvaraga seotud võlad ja laenud

Veel üks oluline teema on kinnisvaraga seotud võlad.

Kui teil või teie tuttavatel ja sugulastel tekivad sellised probleemid, pöörduge julgelt meie büroosse ja me aitame teil need valutult lahendada.

Kui teil on tekkinud võlad või teie kinnisvara on arestitud, ei ole see veel maailma lõpp. Nende probleemide lahendamiseks on erinevaid viise.

Esmalt tuleb välja selgitada täpne võlasumma ja selle tekkimise põhjus. Vahel inimesed isegi ei tea, et nende kinnisvara on arestitud või sellele on pandud mingid teised piirangud. Sageli selgub see kinnisvara müügi käigus.

Meie juristid võtavad ühendust kohtutäituriga või aresti määranud organisatsiooniga. Selgitatakse välja, kuidas on võimalik aresti maha võtta ja mida tuleb selleks teha. Kas kinnisvara tuleb müüa või on võimalik refinantseerida, et müümisest pääseda?

Tihti tekib küsimus, mis on seotud laenujäägi tasumisega. Vahel tekivad laenu ennetähtaegse tagastamise korral põhjendamatult suured trahvid, mida saab vaidlustada. Selles vaidluses aitab oma pretensioonide õiguslikult pädev põhjendamine kaasa laenuandjatega vastastikuse mõistmise leidmisele.

Ehituse ja remonttöödega seotud vaidlused

On selline mõiste nagu ehitus- ja remonttööde garantii. See teema võib puudutada mitte ainult tööde tellijat, vaid ka töövõtjat ehk ehitajat.

Sellega seotud küsimuse tekkimisel on esmalt vaja välja selgitada, kas tegu on garantiijuhtumiga või mitte. Kas tegu on kahjustustega, mis tekivad kinnisvara kasutamisel ja millele garantii ei kehti, või tekkisid kahjustused kinnisvara valest kasutamisest või puudutab see probleem korteriühistu puudujääke?
blank
SPC Kinnisvara OÜ

Ōigusteenuseid kinnisvaravaldkonnas

Teie usaldusväärne partner kinnisvara valdkonnas!
Pöörduge meie poole ja jääte koostööga rahule!