Eestis kehtib abikaasade vara kaasomandi süsteem, mida reguleerib perekonnaseadus. Süsteem põhineb põhimõttel, et abielu ajal käsutavad abikaasad vara ühiselt. Oluline on välja tuua järgmised seda laadi vara valdamise võtmemomendid.

• Ühine vara ja isiklik vara
Kaasomand tähendab seda osa varast, mis on omandatud abielu ajal. Isikliku vara, näiteks pärandi või kingituste omandiõigus jääb mõlemale abikaasale endale.

• Kaasomandi valdamine
Kaasomandit valdavad eranditult mõlemad abikaasad. Kaasomandi ostu, müügi või koormamisega seotud otsused tehakse ühiselt.

• Vara jagamine lahutuse korral
Lahutuse korral kuulub kaasomand abikaasade vahel jagamisele. Seadus näeb ette õiglast ja tasakaalustatud lähenemist vara jagamisele, arvestades mõlema abikaasa panust selle soetamisse.

• Abieluleping
Abielulepingu sõlmimise võimalus annab abikaasadele vabaduse valida vara omandivormi. See dokument võib kehtestada seaduses sätestatud tavapärastest reeglitest erinevad reeglid.

Kaasomand soodustab Eestis õiglast ja tasakaalustatud lähenemist abielusisesele vara jagamisele. Samas seisab enamik inimesi pärast vara osadeks jagamist silmitsi mitmete probleemidega, millest nüüd üksikasjalikumalt räägimegi.

Mida ütleb seadus abikaasade kaasomandi osade müügi kohta?

Abikaasade kaasomandi osade müügi seadusandlus Eestis pakub teatud mehhanisme ja protseduure sellega seotud olukordade lahendamiseks, eriti juhtudel, kui abikaasade vahel puudub kokkulepe.

Asjaõigusseadus (§ 77 (2) ЗK) ütleb, et kui abikaasad ei ole kaasomandi lõpetamises kokkulepet saavutanud, otsustab kohus, et hageja (see, kes protsessi algatab) on kohustatud kompenseerima teistele kaasomanikele nende osad rahas. See protsess viiakse läbi kohtuotsuse alusel.

Lisaks võib kohus kohe otsustada kinnisvara müügi avalikul või kaasomanike enampakkumisel ning jaotada saadud tulu kaasomanike vahel vastavalt nende osale omandist. See meetod pakub drastilist, kuid tõhusat lahendust, vältides pikki kohtuvaidlusi. Summa, millele võite loota, on aga turuhinnast jahmatavalt palju väiksem.

Oluline on märkida, et enne abielu soetatud, päranduseks saadud või kingitud kinnisvara loetakse ühe abikaasa ainuomandiks. Selle kinnisvara omanikul on õigus käsutada seda oma äranägemise järgi teise abikaasa nõusolekuta.

Samuti on võimalik, et üks abikaasadest saab iseseisvalt hallata kaasomandit vastavalt abielulepingus sätestatud tingimustele. Selleks võib näiteks olla kinnisvara müük või selle tagatiseks vormistamine laenu saamiseks. Kui see on abielulepinguga ette nähtud, ei ole selleks teise abielupoole luba vaja, mis teeb kaasomandi haldamise paindlikuks ja selgeks.

Mis muudab kaasomandis olevate osade müügi probleemseks?

Probleemid kinnisvara kaasomandis olevate osade müümisel ilmnevad mitmesuguste stsenaariumide korral, sealhulgas abielu, pärandi ja kaasomandite puhul. Üks keerulisemaid olukordi on abikaasade ühine kinnisvara, eriti abielulepingu puudumisel. Seda tüüpi omand näeb ette, et vara kuulub mõlemale abikaasale ja üks neist ei saa seda teise nõusolekuta müüa.

Võimalikud probleemid tekivad siis, kui üks abikaasadest kategooriliselt ei soovi kinnisvara müüa, teine ​​aga peab müüki vajalikuks. See võib põhjustada tõsiseid vaidlusi ja vastuolusid, mis võivad venida aastatepikkusteks. Eksperdid märgivad, et sellised olukorrad, kuigi keerulised, on üldjuhul lahendatavad, kuid nõuavad tähelepanelikku ja pädevat lähenemist.

Teiseks levinud kaasomandi juhtumiks on olukord, kus kinnisvara pärib mitu omanikku. Sellistel juhtudel tekivad raskused müügiotsuse kokkuleppimisel, kuna kõikide omanike nõusolekut on sageli raske saavutada ning olukord, kus vara jääb seisma, ei rahulda ühtki osapoolt.

Ühiskinnisvara osade müük muutub selliste konfliktide lahendamisel oluliseks aspektiks. Paraku aga eeldab müügiprotsess kõigi omanike huvide ühitamist, mis on sageli keeruline. Praktikas seisavad meie kliendid silmitsi olukordadega, kus on vaja mitte ainult vara müüa, vaid ka saadud raha kõigi omanike vahel vastavalt nende osale ära jagada.

Kuidas müüa osa ühisvarast ilma teiste kaasomanike nõusolekuta?

Ühisvara osa müümine ilma teiste kaasomanike nõusolekuta võib olla keeruline protsess, mis nõuab professionaalset sekkumist. Sellistes olukordades on usaldusväärseks ja tõhusaks lahenduseks ettevõtte SPC spetsialistide teenused.

Üheks ettevõtte SPC pakutavatest võimalustest on ühisvara osa väljaost. See protsess näeb ette, et ettevõte on valmis teie osa välja ostma, tõsi küll, turuhinnast madalama hinnaga. Vaatamata sellele tagab selline lähenemine teile, et saate oma osa eest raha kohe kätte. Lisaks sellele võimaldab see vältida keerulisi läbirääkimisi ja suhtlemist teiste kaasomanikega, mis või olla eriti asjakohane suhetes sugulastega.

Osa müük professionaalse ettevõtte kaudu vabastab teid ka kommunaalmaksete tasumisest vara eest, mida te ei saa kasutada. See võimaldab teil vältida täiendavaid rahalisi kohustusi ja lihtsustab oma vara haldamist.

Oluline on märkida, et osa iseseisev müük võib olla äärmiselt keeruline ja kulukas ülesanne ning nõuda märkimisväärselt aega ja pingutusi. Paljud ei ole oma osa müügi võimalikkusest teadlikud ja ootavad seega määramata aja, samas kui spetsialistid saavad pakkuda kiiret ja tõhusat lahendust.

Ettevõtte SPC poole pöördudes saate oma osa väljaostuprotsessi usaldada kvalifitseeritud spetsialistide hooleks, kes tagavad tehingu sujuva ja tõhusa lõpuleviimise, tehes teie elu mugavamaks ja tuues rahalist kasu.