Eesti on väike riik Baltikumis, mis on suurepärane koht elamiseks ja töötamiseks. Kui unistate juba ammu sellesse riiki kolimisest, on elamisloa saamise protseduuride teadmine võtmeteguriks.

Ja veel üks väga tähtis asjaolu – neil, kes on huvitatud Eestis korteri ostmisest või siia maja soetamisest, ei ole elamisluba vaja, kuna välismaalastele siin kinnisvara ostuks piiranguid pole. Selles artiklis aga räägime sammudest, mis tuleb astuda, et saada selles riigis elamisluba.

Kategooria määramine

Enne, kui elamisloa saamise protsessi alustada, tuleb teil määrata kategooria, kuhu te kuulute. Eestis on elamisloa saamiseks neli kategooriat.

  • Töötav inimene – sobib neile, kes soovivad Eestis töötada ja saada sellest tulu.
  • Investor – neile, kes on valmis selle riigi majandusse investeerima.
  • Perekond – neile, kellel on riigis sugulasi ja kes soovivad elada nendega koos.
  • Haridus – sobib üliõpilastele, kes tahavad hariduse omandada Eestis.

Dokumentide ettevalmistamine

Pärast seda, kui olete oma kategooria määranud, tuleb teil elamisloa taotluse esitamiseks ette valmistada hulk dokumente. Igal kategoorial on oma nimekiri, aga kõigi puhul ühised on neist järgmised:

  • Taotlus elamisloa saamiseks;
  • Isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Koopia teie kategooriat kinnitavast dokumendist (näiteks töölepingust või investeerimislepingust);
  • Teie rahalist kindlustatust kinnitavad dokumendid;
  • Arstitõend.

Elamisloa taotluse esitamine

Pärast seda, kui kõik dokumendid on ette valmistatud, tuleb esitada taotlus elamisloakaardi saamiseks. Seda saab teha elektrooniliselt Eesti Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel. Selleks peate looma kodulehel konto ja täitma vastava vormi.

Otsuse ootamine

Pärast elamisloa taotluse esitamist tuleb jääda ootama otsust. Tavaliselt võtab taotluse läbivaatamine aega umbes kaks kuud. Juhul, kui vaja läheb lisadokumente, võib see võtta rohkem aega.

Elamisloa kättesaamine

Kui teie taotlus heaks kiidetakse, saadetakse teile selle kohta teade. Pärast selle saamist peate elamisloakaardi kättesaamiseks ilmuma isiklikult lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti osakonda. Samuti peate tasuma riigilõivu.

Elukoha registreerimine

Kui olete Eestis elamist lubava dokumendi kätte saanud, tuleb teil registreerida oma elukoht. Seda saate teha Politsei- ja Piirivalveameti kohalikus osakonnas.

Elamisloakaardi uuendamine

Elamisloal on kindel kehtivusaeg, mille lõppemisel tuleb seda uuendada. Uuendamine võib olla vajalik ka juhul, kui vahetate töökohta või kolite teisele aadressile.

Kehtivusaeg võib varieeruda ühest aastast viie aastani olenevalt sellest, kui kaua kavatsete Eestis elada ja mis tüüpi elamisloa olete saanud. Näiteks üliõpilastele ja neile, kes töötavad riigis töölepingu alusel, on elamisloa kehtivusaeg kuni üks aasta, samas kui neile, kes leiavad alalise elukoha, võib kehtivusaeg olla kuni viis aastat.
Elamisloa uuendamiseks tuleb esitada selle pikendamise taotlus, mis tuleb esitada hiljemalt kolm kuud enne aegumiskuupäeva. Selle protseduuri jaoks peate koguma ja esitama samad dokumendid, mis algses elamisloa taotluses.
Kui te kaarti õigel ajal ei uuenda, võib see kaasa tuua probleeme Eestis viibimisega ja kokkuvõttes võimaluse, et teid saadetakse riigist välja.
Kokkuvõtteks võib öelda, et elamisloa saamine Eestis on protsess, mis võib olla üsna keeruline ja nõuab teatavat ettevalmistust. Kui aga järgite ülaltoodud samme ja valmistate ette kõik vajalikud dokumendid, võib elamisloakaardi saamise protsess kulgeda edukalt. SPC kinnisvarabüroo blogi aitab teile aimu paljudest iseärasustest ja annab teile küllaga huvitavat teavet.