Maatükk – Lepalaane tn 32, Muraste

Hind: 160 900 €
Pind: 2047 m²
Tubade arv: 0
Korrus/Korruseid: -
Ehitusaasta: -
Seisukord: -
Energiamärgis: -
Aadress: Lepalaane tn 32, Muraste, Harku vald, Harjumaa

UUS! MERE LÄHEDAL ASUV KINNISTU!

Krundi suurus 2047m²
Maakasutuse sihtotstarve EP 100%
Hoonete arv 1 põhihoone + 1 abihoone
Ehitusalune pind 400 m²
Korruselisus 2
Kõrgus 9m, abihooned 5m
Parkimiskohtade arv 3

Vee- ja kanalisatsiooni osas on määratud kinnistute perspektiivne veevarustuse ja reovee eelvoolu vajadus ning põhimõtteline lahendus.
Vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt:
Osaühing Strantum 02.06.2014.a tehnilistele tingimustele;
OÜ Geometria poolt koostatud Pangapealse elurajooni veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonistest (töö nr. E -1199/4)

Elektrivarustuse osas on määratud perspektiivne elektrivajadus ning antud elektrivarustuse põhimõtteline lahendus. Planeeritava krundi elektrivarustuse lahenduse aluseks on Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju piirkonna poolt 19.05.2014.a väljastatud tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr 220404. Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites on 3x16A

Planeeritava ühepereelamu elektrienergiaga varustamine on planeeritud „Hindreku-1“ alajaama toitel asuva 0,4kV kaabelliini F2 jaotus-liitumiskilbist TK10/LK10, mis paikneb kinnistu läänepoolses nurgas. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.

Planeeringu elluviimiseks vajalikud teed ja trassid on kinnistu piirile välja ehitatud.
Planeeringuga ette nähtud ühepereelamu ja seda teenindavad kinnistu sisesed trassid rajatakse ühes etapis

SPC Kinnisvara OÜ

Teie usaldusväärne partner kinnisvara valdkonnas!
Pöörduge meie poole ja jääte koostööga rahule!