Abielu on imeline liit, mis muutub kahjuks mõnikord õudusunenäoks. Selle õudusunenäo üks etappe on vara jagamine, sest sel hetkel võib inimene, keda te pidasite kõige kallimaks, oma huvid kergesti teie omadest kõrgemale seada. Sellisesse olukorda sattudes tasuks võimalikult palju uurida vara jagamise protseduuri kohta, sest kokkuvõttes võib see aidata teil oma huve kaitsta.

Esiteks tasub märkida, et kaugeltki iga varajagamine ei lõpe kohtuistungiga. Tegelikult jõuavad paarid enamasti kokkuleppele, millist vara kumbki vajab, ning seejärel kinnitatakse kokkulepitud jagunemine juristide abiga. Kõik lahutuse ja vara jagamise kasuks otsustanud paarid paraku ei ole valmis rahumeelseks dialoogiks, et teineteise ebamugavusi vähendada. Mida siis sellises olukorras teha?

Kuidas toimub ühisvara jagamine Eestis?

Eestis on ühisvara jagamine perekondlike vaidluste, eriti ühisvara jagamise vaidluste korral levinud, kuid mitte alati lihtsasti lahendatav ülesanne. Enamiku neist vaidlustest saab rahumeelselt lahendada, kuid mõnel juhul tuleb pöörduda kohtusse.

Üldreeglina jaguneb abikaasade ühisvara nende vahel võrdselt. See hõlmab selliste ühiste kohustuste jagamist nagu laenud või liisingud, mis reguleeritakse vara jagamise käigus või jagatakse abikaasade vahel koos muu varaga.

Kui pooled ühisvara jagamises kokkuleppele ei jõua, teeb otsuse kohus hageja avalduse alusel. See lahendus võib sisaldada tegelikku vara jagamist poolte vahel, vara jätmist ühele abikaasale koos teise poole osa rahalise hüvitamise kohustusega või vara müüki enampakkumisel ja seejärel saadud tulu jagamist vastavalt abikaasade osadele. Oluline on silmas pidada, et ühisvara jagamise protsess on Eestis rangelt seadusega reguleeritud ja kuulub hoolikale kohtulikule kaalumisele.

Nagu enamikus teistes riikides, jagatakse ka Eestis vara pärast lahutust üldreeglina pooleks. See pole aga ainus viis. Tegelikult on Eesti seadusandluses vara jagamisele mitu lähenemist. Aga kuidas neid kasutada?

Kuidas läheneda vara jagamisele ja kuidas lahendada probleeme pärast lahutust?

Abielu sõlmimisel puutuvad tulevased abikaasad kokku lahutuse korral kohaldatava abieluvararežiimi valikuga. Eestis on ette nähtud kolm põhirežiimi: üldine ühisvara, vara kasvu arvestamise režiim ja lahusvara režiim.

Selline jaotus lihtsustab oluliselt vara jagamise menetlust, kui paar otsustab lahutada. Seega on teil abielu registreerimisel kättesaadavad:

• Üldine ühisvara
Sel juhul jagatakse kõik abielu jooksul soetatu abikaasade vahel võrdselt. Selline kord tagab läbipaistvuse ja õigluse vara jagamisel, edendades võrdsust.

• Vara kasvu arvestamise režiim
See režiim võtab arvesse abikaasade varaosa muutumist abielu kestel. See tähendab, et vara jagamisel arvestatakse selle muutustega kooselu jooksul, mis võib mõnes olukorras olla õiglasem.

• Lahusvara režiim
Sel juhul puudub vara kaasomandi aspekt. Mõlemad abikaasad jäävad oma vara omanikuks ja tema osa lahutamise korral arvesse ei võeta. See režiim tagab suurema sõltumatuse, kuid võib tõstatada õigluse küsimusi.

Arusaamatuste vältimiseks ja varaküsimuste õiglase lahendamise tagamiseks on äärmiselt oluline mõista valitud režiimi ja selle mõju lahutuse puhul. Kui isikute vahel ei ole ametlikku abielu sõlmitud, loetakse igaüks neist tema nimele soetatud vara omanikuks. Kui aga kinnisvara osteti ühise raha eest, võib teisel partneril (või abikaasal) olla võimalik põhjendamatu rikastumise sätete alusel kulutatud raha tagasi nõuda.

Saime selgust, mida teha enne abielu sõlmimist, et lahutuse järgne vara jagamise küsimus aegsasti lahendada. Aga mis siis, kui te lahutasite äsja ja vara jagamise küsimust enne abiellumist paika ei pandud?

Nõuandeid lahutusjärgseks vara jagamiseks Eestis

Lahutus on keeruline eluetapp, mis nõuab hoolikat ühiselt soetatud vara jagamist. Eestis reguleerivad seda protsessi kindlad aspektid ja seadused. Siin teile mõned näpunäited vara jagamiseks pärast lahutust.

1. Tutvuge seadustega
Tutvuge Eestis vara jagamist reguleerivate seadustega. See võimaldab teil täielikult mõista oma õigusi ja kohustusi selles protsessis.

2. Pange valmis dokumendid
Valmistage ette täielik dokumentide pakett, mis kinnitab teie õigust omandile ja rahalist olukorda. See dokumentide pakett sisaldab lepinguid, panga väljavõtteid, omandiõiguse tunnistusi ja muid olulisi dokumente.

3. Sõlmige kokkulepe
Võimaluse korral püüdke oma endise abikaasaga vara jagamise osas mõlemale poolele vastuvõetavale kokkuleppele jõuda. See võib protsessi kiirendada ja konfliktiolukordi vähendada.

4. Pöörduge abi saamiseks pädevate juristide poole
Pidage nõu lahutustele ja vara jagamisele spetsialiseerunud kogenud juristidega. Nemad aitavad teil mõista kõiki seadusandluse nüansse ja kaitsta teie huve.

5. Võtke arvesse kõiki varasid ja kohustusi
Arvestage vara jagamisel kindlasti kõigi varade ja kohustustega. Me räägime kinnisvarast, äridest, võlgadest ja muudest oma elu rahalistest aspektidest.

Lahutusjärgse eduka vara jagamise peamine aspekt on kõigi dokumentide olemasolu ja pädeva juristi abi. Endale professionaalse õigusabi taganuna saavutate mitte ainult soovitud tulemuse, vaid ka delegeerite edasi enamiku kohtuistungiks valmistumisega seotud protsessidest.