Kinnisvara ostmine Eestis on protsess, mis võib ettevalmistuseta inimesele näida keeruline. Vajaliku teabe olemasolul ja õige lähenemise korral aga muutub kõik siiski märksa lihtsamaks. See artikkel on sellest, kuidas soetada kinnisvara Balti riikides ja milliseid punkte tuleb selleks sammuks valmistudes arvestada.

Kinnisvara leidmine

Esimeseks sammuks kinnisvara ostmisel Eestis on sobiva objekti leidmine. Selleks on mitu teed.

 • Pöördumine kinnisvarabüroode. Te võite pöörduda neist ühe poole ja kirjeldada oma nõudmisi objektile, nemad aga omakorda aitavad leida sobiva kinnisvara ja vormistada ostudokumendid.
 • Otsing internetist. On hulk veebilehti, millelt leiab kinnisvara müügi kuulutusi. Sellistel veebilehtedel on harilikult kirjas teave kinnisvara tüübi, selle asukoha, hinna ja muude näitajate kohta.
 • Kinnisvara otsimine tuttavate või sõprade kaudu. Kui teil on Eestis tuttavaid või sõpru, võivad nad teid sobiva objekti leidmisel aidata.

Kinnisvara kontrollimine

Pärast seda, kui olete leidnud enda jaoks sobiva variandi, tuleb kontrollida kõigi dokumentide olemasolu ja vastavust avaldatud näitajatele. Selles etapis on oluline pöörata tähelepanu järgmisele:

 • Veenduda tuleb, et müüjal on õigus kinnisvaraobjekti müüa;
 • Veenduda kõigi vajalike loadokumentide olemasolus, kuna mõnda tüüpi kinnisvara (näiteks elumajade ja korterite) puhul on need vajalikud;
 • Kontrollida tuleb, et kinnisvaraobjekt vastaks avaldatud näitajatele (näiteks pindala, seisukord jms).

Dokumentide vormistamine

Pärast kontrollimist, et kinnisvara vastab kõigile ülalloetletud punktidele, tuleb alustada dokumentide vormistamisega. Eestis kinnisvara ostmisel läheb teil vaja järgmisi dokumente:

 • ostu-müügileping, mis määrab kindlaks kinnisvara müügi tingimused ja on alusdokument tehingu vormistamiseks;
 • omandiõiguse tunnistus, mis kinnitab, et müüjal on õigus kinnisvara müüa;
 • nii müüja kui ostja isikut tõendav dokument on vajalik nende isiku identifitseerimiseks;
 • dokumendid müüja õigusliku staatuse kohta. Kui müüja on juriidiline isik, on vaja paberil kinnitust tema õigusliku staatuse kohta;
 • kinnisvara eest tasumist kinnitavad maksedokumendid.

Tehingu registreerimine

Pärast kõigi nõutavate dokumentide vormistamist ja nende kontrollimist tuleb tehing notari juures registreerida. Notar kinnitab tehingu seaduslikkust ja registreerib selle riikliku kinnisvararegistri andmebaasis. Pärast seda protseduuri saab ostja kinnisvara seaduslikuks omanikuks.

Maksude tasumine

Pärast registreerimisprotsessi tuleb tasuda maksud. Kinnisvara ostmisel kehtivad Eestis järgmised maksud:

 • kinnisvara soetamise maks, mis on 2,5% objekti hinnast;
 • kinnisvaramaks, mida makstakse iga-aastaselt ja sõltub kinnisvara hinnast.

Võtmete üleandmine

Pärast seda, kui kõik etapid on läbitud, annab müüja võtmed üle uuele omanikule, kes saab hakata oma kinnisvara kasutama.

Korteri ostmine on Eestis üsna lihtne ja läbipaistev. Kõiki ülalloetletud etappe järgides ei ole soovitud objekti ostmine eriline kunst. Kui teil jäi kinnisvara ostmise kohta küsimusi, pöörduge meie kinnisvarabüroo professionaalse konsultandi poole.