Kinnisvara ostmine mis tahes maailma riigis on kehtiva seadusandlusega reguleeritav protseduur. Eesti on nii tänu geograafilisele asukohale kui võrdlemisi madalatele maksudele immigrantide jaoks üks kõige atraktiivsemaid riike. Seega ei ole selles midagi üllatavat, et paljud immigrandid soovivad Eestis elamispinda osta või rentida.

Krundi ostmine on aktuaalne ka Eesti kodanike seas. Kinnisvara rendile andmine on riigis populaarne äritegevuse valdkond ja mida õnnestunum on selle asukoht, seda tulusamalt saab seda edaspidi müüa. Eestis kruntide ostmise protseduuris kui sellises aga on mitmeid keerukusi, millest selles artiklis räägimegi.

Kes saab Eestis kinnisvara osta ja millised reeglid riigis kehtivad?

Eesti on demokraatlik riik, kus seadused kaitsevad nii kodanike kui välismaalaste õigusi. Eraldi seadusandlikud aktid kinnistavad immigrantide õiguse osta Eestis kinnisvara eestlastega samadel alustel. Samas võib teil riigikeele mitteoskamise korral tekkida mitmeid raskusi dokumentide vormistamisel ja isegi läbirääkimiste pidamisel krundi omanikuga.

Eksimise võimalus dokumentide vormistamisel on nii Eesti kodanike kui välismaalaste puhul saanud üheks põhjuseks, miks notari tugi on ostu-müügilepingu vormistamisel kohustuslik.

Enne kui hakkate endale meelepärase krundi ostuks dokumente vormistama, peaksite tegema mõned toimingud. Need võimaldavad teil veenduda ostu tasuvuses ja olla kindel, et teie valitud krunt ei ole piirangutega koormatud. Toome allpool ära vajalike toimingute loetelu.

1. Taustauuring
Enne krundi ostmist on oluline läbi viia taustauuring, veendumaks, et see vastab teie vajadustele ja eelarvele. See hõlmab tutvumist piirkonnaga, kus krunt asub, aga ka selle õigusliku staatusega, s.t, et välja tuleb selgitada maa otstarve. Eestis on erineva staatusega maid. On elamumaa, millele võib elamuid ehitada ja on kogu ülejäänud maa, millele elamuid ehitada ei tohi.

2. Hankige juriidilist nõu
Enne maa ostulepingu sõlmimist vajate kindlasti juriidilist konsultatsiooni. Spetsialist aitab teil aru saada tehingu kõigist juriidilistest aspektidest, et kaitsta teie õigusi.

3. Vaadake krunt üle
Enne krundi ostmist külastage seda kindlasti isiklikult ja tutvuge sellega. See aitab teil veenduda, et krunt vastab teie ootustele.

4. Küsige võimalike piirangute kohta
Enne krundi ostmist tutvuge kindlasti võimalike piirangutega, mis sellele võivad kehtida. Sellisteks piiranguteks võivad olla näiteks elu lõpuni elamise õigus, servituudid või ehituskeelud. Väga oluline on aru saada, millise ja kui suure ehitise võib sellele maale ehitada. SPC Kinnisvara OÜ spetsialistid aitavad teil selles selgust saada.

5. Vormistage ostu-müügileping
Pärast seda, kui olete tehingu hinnas ja muudes tingimustes kokkuleppele jõudnud, tuleb vormistada ostu-müügileping. Kõik kinnisvara ostu-müügilepingud sõlmitakse Eestis ainult notari vahendusel. Leping koostatakse kirjalikult ja selle allkirjastavad mõlemad pooled.

6. Registreerige omandiõigus
Pärast ostu-müügilepingu allkirjastamist saadab notar avalduse kinnisvararegistrisse ja seal registreeritakse maa omandiõigus.

Kõik punktid taustauuringust omandiõiguse otsese registreerimiseni kinnisvararegistris nõuavad teatud teadmistepagasi olemasolu, mida tavakasutajal enamasti ei ole. Vigu kinnisvara ostmisel saate vältida, kasutades SPC Kinnisvara OÜ spetsialistide tuge.

Käsitlesime kinnisvara ostmise reegleid ostja vaatevinklist ning rääkisime ka sellest, miks on oluline, et objekti ülevaatuse käigus oleks kaasas spetsialist. Kuidas aga käib krundi ostmise protsess Eestis?

Eestis krundi ostmise protseduur: Protsessi üksikasjad

Mainisime eelnevalt, et Eestis kehtib seaduste kogum, mis lubab välismaalastel osta kinnisvara Eesti kodanikega samadel alustel. Piiriäärsetes kohtades on maa ostmisel piirangud. See lihtsustab oluliselt ostu vormistamist, kuid ilma vajaliku tähelepanuta detailidele ei ole siiski võimalik head tulemust saavutada. Rääkides sellest, kuidas kruntide ostmine Eestis toimub, toome ära järgmised etapid.

1. Krundi otsing
Selles etapis saate pakkumiste nimekirjaga tutvuda ostjana ja leida enda ootustele vastava krundi. Tasub meeles pidada, et kruntidele võivad kehtida ühed või teised piirangud. Selleks, et sellised pakkumised välja sõeluda ja nende peale mitte aega raisata, võite vajada spetsialisti abi.

2. Notariaalne leping
Kõik ostu-müügilepingud vormistab Eestis notar, olenemata lepingu esemest. Notari ülesanne on jälgida, et lepingus oleks sätestatud kõik tehingu olulised aspektid. Samas vaikivad kinnisvaraomanikud vahel kuni dokumentide vormistamise hetkeni krundi piirangutest või detailidest, mis võivad oluliselt mõjutada selle hinda. Et vältida vajadust iseseisvalt riiklikest registritest teavet otsida, võite pöörduda SPC Kinnisvara OÜ spetsialisti poole. Analüüsime kogu krundiga seotud olemasolevat teavet ja esitame teile üksikasjaliku aruande.

3. Ostu-müügilepingu vormistamine
Ostu-müügilepingu saate vormistada ainult notari juures. Meie spetsialistid saadavad notarile enne tehingut kõik ostja ja müüja vahel kokku lepitud tingimused ja kokkulepped. Notar omalt poolt kontrollib tehingu seaduslikkust ja müüja õigust maa võõrandamisele.

4. Tehingu registreerimine Eesti Kinnisvararegistris
Kinnisvararegistris muudatuste tegemine on viimane samm krundi omandiõiguse saamise suunas. Pärast seda, kui notar lepingu kinnitab, saadab ta selle registrisse. Eesti Kinnisvararegistris muudatuste tegemiseks kulub reeglina kuni 30 päeva.

Eestis maatüki ostmise korra kokkuvõtteks tasub mainida, et see pole kaugeltki kiire protsess. Isegi kinnisvaraspetsialisti vahendusel võib lõplik ostuperiood sobiva krundi leidmisest kinnisvararegistris muudatuste tegemiseni kesta Eestis mitu kuud. See periood võib mitu korda pikeneda juhul, kui otsustate tegeleda krundi ostmisega iseseisvalt.